Förstärk skalskyddet i ditt hem

De flesta som jobbar med säkerhet på ett eller annat sätt vet en hemlighet – tjuvar är bekväma varelser. Om de har att välja mellan att göra inbrott på två olika ställen kommer de ge sig på det som verkar lättast att ta sig in i och innehåller mest värdesaker.Se till att det syns att ditt hus är det i kvarteret som är det svåraste att bryta sig in i, och det som har det bästa larmet. Då kommer en eventuell tjuv som rekognoserar i ditt område hellre bryta sig in någon annanstans.Det här kan du göra på flera sätt utan att börja bygga murar och gräva vallgrav. Att förstärka det fasta skalskyddet är ett. Investera i fönster som är svåra att slå sönder, och i säkerhetsdörrar. Skaffa ett bra larm med koppling till ett vaktbolag. Om möjligt, se gärna till att inte ha några buskar nära fönster eller dörrar på baksidan av huset utan om någon försöker bryta sig in ska de synas bra och inte kunna gömma sig. När det kommer till ett bra skalskydd handlar det om att göra det svårare för tjuven. Alla lås och larm kan forceras, men din uppgift är att se till att det tar längre tid, vilket ökar risken för upptäckt och får den tilltänkte inbrottstjuven att hålla sig borta från just ditt hus.Det här handlar framförallt om självbevarelsedrift. Det är ditt hem, och då också ditt ansvar att skydda det. Ingen kommer tacka dig om det är du som tar på dig alla kvarterets inbrott. Det hindrar inte heller att ni hjälps åt i kvarteret eller i trappuppgången. Ofta går det till exempel att få en bra deal med vaktbolagen om ni alla köper larm från samma ställe. Det gör också att det ryktesvägen sprids att er kvarter är ett bevakat område, vilket blir en röd flagg för tjuvar.